www.Yonatan.se

ABOUT US

Home > About us

WHAT WE DO

 

We are work to develop our society, we believe that knowledge can create relationships between people and provide security in our lives. If we read more books, we become flexible and our lives become easier. Through books we can travel to the world at no cost. A reader gets patience, joy and courage, if we want to bring everything with us, we must read books. A key to resolving conflicts is to have a good understanding and access to different methods. This can come from different books so we have to read a book every day. A brain without knowledge is like an empty house. Books give us freedom from stress and anxiety. Most author are very good readers. We may not know what goals we have or what interest suits us, so we can find our interest in different books.
Dear customer, we can help you with any book you want. We can send as you please, please contact us through our customer service. Welcome to contact you with questions!

 

what is our goal?

01.  in Tigrinja


እዚ ንእሽቶ ትካል ንምዕባለ ሕብረተሰብ ዝተመስረተ ስለዝዀነ ብዓቕምና ፋሕኾር እናበልና ኣብቲ ዝለዓለ ክንበጽሕ ናትኩም ሓገዝ ኣድልይዎ ኣሎ። ዝኾነ እትእዝዝዎ መጽሓፍ ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ ኮይኑ ስኽፍ ኣይበልኩም። ኣብ ድልየትኩም ስዓት ብምድዋል ይኹን ብምጽሕፍ እትሓትዎ ሕቶ ክንምልሰልኩም ምዃና ቃል ንኣትወልኩም። ዕላምኡ ካባኹም ዝተኸወለ ዕላማ የብሉን ኲሉ ሰብ ናይ ምንባብ ባህሪ ከማዕብልን መጽሓፍ ዓርኪ ክገብርን ምትብባዕ እዪ።

 ፍልጠት ሓይልን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንነብሮ ደገፍ ኰይኑ ምስ መሓዙትናን ኣዕሩኽቱናን ስድራናን እንምስርቶ ዝምድና የደልድለልና። ንፉዕ ኣንባባይ ንጸገማት ብቕልል ዝበለ ክፈትሖ እኽእል። መጽሓፍ ዓለም እዪ፣ ናብ ኲሉ ከዛውረካ እኽእል ብዘይክፍሊት። ኣብ ገዛና ኮይና ናብ ድልየትና ንግሽ። ፍልጠት ዝተሓንገጠ ሰብ ርእሰ-ተኣማንነት ወኒኑ ንኲሉ ሽግራትን በዳሂ ነገራት ክጻወሮን ክሓልፎን እኽእል። ፍልጠት ዘይብሉ ኣእምሮ ከም ጥርሑ ዘይተምልአ ገዛ እዪ። ስለዚ ኲላትና ክነንብብን ፍልጠት ቀሲምና ኣብ ህይወትና ተዓጻጸፍቲ ክንከውን ንላቦ። ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ በቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዘሎ ክትገድፉልና ንላቦ።

02. 

Vi arbetar för att utveckla vårt samhälle, vi tror att kunskap kan skapa relationer mellan människor och ge trygghet i våra liv. Om vi ​​läser fler böcker blir vi flexibla och våra liv blir enklare. Genom böcker kan vi resa till hela världen utan kostnad. En läsare får tålamod, glädje och mod, om vi vill få med oss ​​allt måste vi läsa böcker. En nyckel till att lösa konflikter är att ha god förståelse och tillgång till olika metoder. Detta kan komma från olika böcker så vi måste läsa i en bok varje dag. En hjärna utan kunskap är som ett tomt hus. Böcker ger oss frihet från stress och ångest. De flesta författare är mycket bra läsare. Vi kanske inte vet vilka mål vi har eller vilket intresse som passar oss, så vi kan hitta vårt intresse för olika böcker. Kära kund, vi kan hjälpa dig med vilken bok du vill ha. Vi kan skicka som du vill, kontakta oss gärna via vår kundtjänst.Välkommen att höra av dig med frågor!

03. 


We work to develop our society, we believe that knowledge can create relationships between people and provide security in our lives. If we read more books, we become flexible and our lives become easier. Through books we can travel to the world at no cost. A reader gets patience, joy and courage, if we want to bring everything with us, we must read books. A key to resolving conflicts is to have a good understanding and access to different methods. This can come from different books so we have to read a book every day. A brain without knowledge is like an empty house. Books give us freedom from stress and anxiety. Most author are very good readers. We may not know what goals we have or what interest suits us, so we can find our interest in different books.
Dear customer, we can help you with any book you want. We can send as you please, please contact us through our customer service. Welcome to contact you with questions!

                                                                                     SUPPORT

TESFIT PAWLOS

ALWAYS HAPPY TO VISIT US


GET IN AND TAKE YOUR FAVORITE BOOK, YOU WOULD BE HAPPY IN YOUR LIFE, IF YOU WILL BE      FRIEND WITH A BOOK.